بیمارستان دارآباد تهران – برگزاری دعای سَمات توسط حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره)

بیمارستان دارآباد تهران – برگزاری دعای سَمات توسط حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره)

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره